Historisk havn i Skotta

14. februar 2024 vedtok Larvik havnestyre at Skottebrygga kystlag overtar drift av Skottebrygga fra 2024 sesongen. Havnedirektør Jan Fredrik Jonas skriver i e-post til kystlaget at «Larvik Havn har besluttet å leie ut Skotta båthavn til nyetablerte Skottebrygga kystlag, som har forpliktet seg til å drive Skotta som en historisk havn.

Dette innebærer bl.a. organisere utleie av båtplasser, ta imot gjestende historiske trebåter, være havnekontakt, skape aktivitet i havna, og holde området ryddig. Ny driver av havna innebærer at alle båtene som ligger i Skotta i dag må søke på nytt om plass i Skotta. Så snart avtalen med Larvik havn er gjort vil det bli lagt ut søknadskjema på skottebrygga.no Målet er at vi sammen kan skape en historisk havn.

I kommunedelplanen 2021-2033 og i Sentrumsstrategi for Larvik, Byutvikling mot 2040, står det at Skottebrygga utvikles til havn for historiske båter. På nettsidene til Larvik havn har kriteriet for plass vært trebåt. Larvik havnestyre, som har vedtatt trebåthavn i Skotta, har på den måten forsøkt å følge opp vedtakene fra kommunedelplanen.

  • Skottebrygga utvikles som bryggemiljø med fokus på rekreasjon og service
  • Maritime aktiviteter, servicebygg, servering, håndverksmiljø
  • Maritim historie: Sjøfartsmuseet og Colin Archer-senter
  • Skottebrygga utvikles til havn for historiske båter
    (Sentrumsstrategien s. 34)

Hva betyr det at Skotta blir havn for historiske båter?

Historisk havn er ikke et begrep med en fast betydning. Planavdelingen og politikerne i Larvik har lagt en del føringer i reguleringsplaner for hva de mener en historisk havn i Skotta skal være. Et sammendrag av disse planene finnes på Skottebrygga.no i en oppgave om hvorfor Skottebrygga bør bevares som maritimt kulturminne.

Planavdelingen og politikerne i Larvik har lagt en del føringer i reguleringsplaner for hva de mener en historisk havn i Skotta skal være. Et sammendrag av disse planene finnes på Skottebrygga.no i en oppgave om hvorfor Skottebrygga bør bevares som maritimt kulturminne, som kan leses ved å klikke her

Det materielle kulturminnet er selve havna. Det er mye som må restaureres i selve havneanlegget. Det er vesentlig at havna ikke ser ut som en moderne småbåthavn, men fortsetter å ha et åpent havnebasseng med fortøyning som vi ser på gamle fotografier. Det immaterielle kulturminnet er blant annet håndverket som ligger i trebåtene.

Båtene bør være tradisjonelt bygget i klink eller kravell og etter gammelt design. Både bruksbåter og lystbåter har de siste hundreårene besøkt Skottebrygga. Mange stolte skip og skøyter har blitt beundret av folk som har gått langs bryggene. Det skal vise i en historisk havn at båtene blir tatt vare på. I en historisk havn er informasjon viktig. Vi vil bli en naturlig forlengelse av Larvik museum og hver båt får sitt eget skilt hvor det står info om båtens historie, hvem som seiler den og er ansvarlig for vedlikehold. Område rundt Skotta vil også være med på å skape en opplevelse av historisk havn.

Kystlaget ønsker å arbeide for å få på plass igjen gamle sjøboder rundt havna. De siste sjøbodene forsvant fra Skottebrygga på 1950-tallet. Siden det ble politisk bestemt av havnestyret at Skotta skulle være trebåthavn, var det en forutsetning for den historiske havna at båtene som holdt til her skulle være bygget i tre.

Skottebrygga Kystlag er et kystlag under Forbundet kysten som har mottoet, bevaring gjennom bruk. Det innebærer at den historiske havna og båtene skal være i aktiv bruk.