Skottebryggas historie

I den østlige delen av Larviks strandpromenade ligger småbåthavna Skottebrygga.Strandpromenaden er et populært utfartssted for Larviks befolkning og turister. Mange stopper opp ved Skottebrygga og ser når båtene kommer inn og legger til i den trange havna. Når båteierne lakker, tørker seil eller skifter bordganger står folk på brygga og spør om historien. I kommunens strategier er det vedtatt at Skottebrygga skal bevares som historisk havn. Det finnes historiske båter i havna, men også et stort uutnyttet potensial i å gjøre havna til et maritimt kulturminne befolkningen kan være stolte av.

Elin Kragset Vold har skrevet bachelor-oppgave om skottebrygga. Denne kan du laste ned ved å KLIKKE HER

Ole Engen har også samlet noen glimt og bilder fra Skottebryggas historie. Denne kan du lese ved å KLIKKE HER.