Søk båtplass i Skottebrygga

Inntak av nye båter i Skottebrygga

Skottebrygga er forbeholdt trebåter, og det er båten som søker plass. En egen inntakskomite er etablert for å vurdere alle søknader om kaiplass ved Skottebrygga Kystlag. Inntakskomiteen består av fem medlemmer: Tre valgt av styret, havneansvarlig og en representant fra kaibrukerne.

 

Kriterier for å kunne søke båtplass i Skottebrygga

  1. Trebåten skal være kravell- eller klinkbygd bruks- eller lystbåt.
  2. Båten skal være i god stand og bli regelmessig vedlikeholdt.
  3. Båten skal være forsikret, minimum ansvarsforsikring.
  4. Båten skal være forsvarlig fortøyd, og ha minimum 3 stk. fendere på hver side. Eier må sørge for nødvendig tilsyn.
  5. Båteier må være aktivt medlem i Skottebrygga kystlag.

Priser

Depositum kr. 5.000,-
Pr. breddemeter, kr. 1.100,-
Pr. lengdemeter for båter longside, kr. 570,-
Betales forskuddsvis pr. år.

Vennligst fyll ut skjema for søknad om båtplass hos Skottebrygga Kystlag

Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
Uten navn(Påkrevd)
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 128 MB, Max. files: 5.